Privacy- en cookieverklaring

In deze privacyverklaring leest u hoe Pan Branding de informatie die u met ons deelt door gebruik te maken van onze diensten en/of website verwerkt en beschermd.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Pan Branding verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of website, en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij verwerken, kunnen onder meer zijn: voor- en achternaam, functie, organisatie, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, cv/portfolio, IP-adres, locatiegegevens, gegevens over uw activiteiten op onze website, internetbrowser en apparaat-type en bankrekeningnummer.

Doelen van verwerking persoonsgegevens

Pan Branding verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: de levering van diensten, inning en betaling van facturen, marketing en acquisitie, werving en selectie.

Pan Branding verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Bewaartermijnen van persoonsgegevens

Pan Branding bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht of strikt noodzakelijke is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Pan Branding verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Pan Branding blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen

Pan Branding neemt in geen geval op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Gebruik van cookies

Pan Branding gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Pan Branding gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te kunnen optimaliseren. De analytische cookies worden voor verwerking geanonimiseerd en bevatten geen persoonsgegevens.

Recht op inzage, correctie, verwijdering

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pan Branding en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@panbranding.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Bescherming van persoonsgegevens

Pan Branding neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@panbranding.nl.

Contact

Alle vragen over de bescherming van uw gegevens en privacy kunt u stellen aan:

Pan Branding
Operetteweg 21-S
1323 VK Almere
privacy@panbranding.nl
+31 36 848 62 99

 

Deze post delen?